facebook

Social Icons

twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

piątek, 21 lutego 2014

Jak obronić biznes plan?

Jak obronić biznes plan? 

Zależy przed kim, a może przed czym?


I. Bank
Jeżeli zależy nam na uzyskaniu kredytu bankowego, to w takim przypadku żadna szczególna obrona biznes planu nie jest konieczna, ani wymagana. 

Tak prawdę mówiąc bank nie jest zainteresowany powodzeniem twojego biznes planu. Bank interesuje się swoim biznes planem, czyli jak zarobić na udzielonym kredycie. W związku z tym cała para idzie w gwizdek, bo gdy przedstawisz satysfakcjonujące bank zabezpieczenie kredytu, to bank udzieli ci kredytu na dowolny cel. Możesz nawet budować domki z piasku. 

Gdy zabezpieczenia kredytu nie masz, to nawet przedstawiając najlepszy biznes plan będziesz miał pod górkę. Nie można powiedzieć, że nie znajdzie się bank, który udzieli kredytu nie mając zabezpieczenia, ale o takim przypadku nie mam wiedzy. Jeżeli ktoś z czytelników zna taki bank, to proszę się z nami podzielić.

II. Venture capital i każdy kto ma środki na finansowanie cudzych pomysłów
W takich przypadkach nie można mówić o obronie, a raczej o zachwalaniu towaru jakim jest twój biznes plan. Jeżeli znasz się na przedmiocie biznes planu, a twoje wyliczenia i analizy są rzetelne i sprawdzalne, to zwykle znajdziesz finansowanie nie mając zabezpieczenia na pożyczane pieniądze. 

Czy są to pożyczone pieniądze do spłaty, to zwykle okazuje się, gdy przychodzi do podpisania umowy z inwestorem. Właśnie! Podpisujesz umowę z inwestorem. To nie jest bank. Zwykle warunkiem takiego finansowania jest oddanie kontroli nad przyszłą inwestycją. Gdy twój plan wypali, to zwykle venture capital będzie chciał jak najszybciej zarobić i sprzeda twój biznes. To skrajny przypadek, ale często spotykany.

III. Przed samym sobą
To jest kluczowa obrona. Do przyszłego przedsięwzięcia musisz podejść jak najbardziej obiektywnie. Nie można swojego biznes planu traktować, jak ukochanej rzeczy. Wielu inwestorów pragnie coś zrobić i biznes plan traktuje, jako sposób dopasowania pragnień do rzeczywistości. Nie tędy droga. 

Po pierwsze musisz mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie, który obejmuje biznes plan. Projekcje przyszłych kosztów i przychodów muszą być wyważone i wynikać z wiedzy o rynku. Pamiętaj, że prognozujesz przyszłość, ale opierasz się na przeszłości. Jeżeli posiłkujesz się (też) ogólnie dostępnymi opracowaniami, to podchodź do nich krytycznie. 

Jeżeli przy takim podejściu do opracowania biznes planu otrzymasz wyniki, które potwierdzą zasadność i opłacalność przyszłej inwestycji, to taki biznes plan jest już obroniony. Bronią twojego biznes planu jest twoja wiedza i doświadczenie.

Zapewne wiele osób może w tej chwili zapytać, jak maja wejść w świat własnego biznesu osoby, które nie mają żadnej wiedzy i doświadczenia?  

Najlepiej znaleźć kogoś, kto ma niezbędną wiedzę i pomoże nam opracować biznes plan. Jeżeli nie jest to możliwe, to po pierwsze zawsze posiadamy wiedzę w zakresie przedsięwzięcia, które zamierzamy zrealizować, a następnie prowadzić. 

Inaczej ... jaki to ma sens?

Wtedy najlepiej rozwijać swój biznes metoda małych kroczków. Wbrew pozorom doświadczenie uzyskuje się szybko.

Jest jeszcze coś takiego, jak talent. Talent to nie tylko domena świata sportu i sztuki. Również w biznesie występują osoby utalentowane. Warto o tym pamiętać ... bo talent to rzecz wrodzona, ale można również talent rozwijać.

sobota, 8 lutego 2014

Jak jednym okienkiem przykryć prawdziwy problem?

O kilku lat mainstreamowe media drążą temat tzw jednego okienka. Jedno okienko stało się najważniejszy problem w działalności gospodarczej! 

Co tak naprawdę zależy od jednego okienka? Czy załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu, a związanych z założeniem nowej działalności gospodarczej cokolwiek zmienia dla osoby startującej w świat biznesu? Czy fakt, że komuś te czynności zajmą jedną godzinę, a nie np. 5 godzin rozłożonych na kilka dni rozwiązuje jakiekolwiek problemy? Od kilku lat, co jakiś czas słyszymy, że coś w tym systemie jeszcze nie działa i trzeba poprawić.

Jeżeli "jedno okienko" ma na celu zachęcenie ludzi do zakładania własnej firmy, a nie oglądanie się na państwo to można tą akcję nawet zrozumieć.

Zapytaj starszych, jak to dawniej
fajnie i beztrosko pracowało się w Polsce

Jednak dla szerszej publiczności, która nigdy nie prowadziła własnej działalności, ani nie zamierza tego czynić należą się pewne wyjaśnienia.

Prawda z okienkiem jest zasadniczo inna. Problemy z zakładaniem firmy są w istocie niczym, w porównaniu z tym, co czeka większość przyszłych "biznesmenów" po odejściu z tego magicznego okienka. 

Z zakładaniem firmy w Polsce po 1989 roku nikt nie miał większych problemów, bo jakie problemy mogłyby stwarzać czynności polegające na rejestrowaniu danych w kilku miejscach? Jedno okienko to wydumany problem. Czysty piar!

Bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej jest innego rodzaju. Tą barierą są składki zusowskie, których wysokość uzależniona jest od najogólniej mówiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.  

Po odejściu od "jednego okienka" od razu stajesz się płatnikiem tych składek. W obecnie obowiązującym systemie musisz płacić. Nikogo nie interesuje, że na początku swojej działalności masz wysokie koszty początkowe, a przychody nie pokrywają nawet składek zusowskich. To jest prawdziwa bariera dla jednoosobowych firm chcących spróbować swych sił na konkurencyjnym rynku. Nic więc dziwnego, że coraz więcej młodych osób marzy o państwowej posadzie. Od takiego myślenia już tylko krok do ... przeszłości.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Liczba przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym i dostępnych biznesów jest transport. W Polsce w tej branży działa prawie 140 tys. firm. Czy warto w ten biznes wchodzić? Zależy od konkretnej sytuacji i możliwości lokowania nowej firmy na konkurencyjnym rynku. Ponad 90% przedsiębiorstw transportowych zajmuje się transportem drogowym. Praktycznie tylko w tym segmencie może szukać swojej niszy nowa firma. Początkowe nakłady inwestycyjne w pozostałych segmentach transportu są olbrzymie i nieosiągalne dla nowych firm tworzonych od podstaw. 

W poprzednim wpisie Obroty przedsiębiorstw według rodzajów transportu w Unii Europejskiej prezentowana jest tabela pokazująca obroty transportu w UE. Poniżej kolejna tabela pokazująca liczbę przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej wg stanu na 2010 rok.


Razem Drogowy Drogowy Kolej Rurociągi Wodny
śród-
ladowy
Morski Powietrzny Magazyny Poczta
i firmy
kurierskie


towarowy pasażerski
(**)EU27 1120153 581462 336429 861 231 9651 11082 3893 127447 49097 EU27
EU15 815718 404187 248045 541 210 8633 10451 3380 97810 42461 EU15
EU12 304435 177275 88384 320 21 1018 632 513 29637 6636 EU12
BE 18349 8835 2692 16 41 304 234 90 3301 2836 BE
BG 19084 9110 7587 10 1 32 23 41 1812 468 BG
CZ 39341 28118 5773 59 5 92 5 45 4786 458 CZ
DK 12481 6102 3382 17 4 18 355 56 1343 1204 DK
DE 87534 34470 25317 228 78 1030 2158 595 15096 8562 DE
EE 4027 2551 367 8 0 1 34 7 992 67 EE
IE 9735 4654 1626 7 0 60 172 43 1036 2137 IE
EL 67310 22349 33995 4 0 0 2754 22 7825 361 EL
ES 209545 126401 62064 11 3 63 273 88 14597 6045 ES
FR 88060 37607 38033 22 37 1023 727 403 8678 1530 FR
IT 135199 79960 29008 22 14 926 661 227 22305 2076 IT
CY 3191 1203 1222 0 0 0 67 2 656 41 CY
LV 5570 2808 798 15 1 12 48 18 1559 311 LV
LT 6792 3879 1044 3 0 15 12 13 1268 558 LT
LU 936 486 175 2 0 18 11 18 174 52 LU
HU 30731 16533 8950 32 2 108 18 94 3686 1308 HU
MT 1298 489 497 0 0 0 27 1 267 17 MT
NL 29896 9946 5169 21 9 4259 744 317 4972 4459 NL
AT 13939 6742 5174 23 6 82 0 190 1327 395 AT
PL 138649 78280 48433 102 5 535 216 162 8941 1975 PL
PT 24194 9802 11524 5 3 41 175 75 2246 323 PT
RO 32774 20834 8526 71 3 166 130 81 2364 599 RO
SI 8688 6091 1079 5 2 33 44 40 853 541 SI
SK 14290 7379 4108 15 1 24 7 9 2453 293 SK
FI 23030 11081 9409 6 1 76 240 69 1811 337 FI
SE 29401 15021 8877 46 0 487 761 256 3516 437 SE
UK 66109 30731 11600 111 14 246 1186 931 9583 11707 UK
HR 21535 9541 6635 11 5 15 1708 91 2251 1278 HR

Źródło: Eurostat, dane szacunkowe (kursywą)

(*) Dane odnoszą się do działalności transportu i magazynowania (w tym usług pocztowych i kurierskich). Wartości kursywą nie są od ESTAT lub z innego urzędowego źródła, ale są jedynie orientacyjne szacunki dokonane przez Directorate- General for Mobility and Transport (DG MOVE).


(**) W tym wszystkie środki transportu miejskiego i podmiejskiego (autobusy, tramwaje trolejbusy, metra i koleje)

Powyższe dane odnoszą się do tych przedsiębiorstw, których główna działalność polega na działalności transportu i magazynowania. Działalność gospodarcza podana jest zgodnie z klasyfikacją NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne - Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej.) Rev 2 (klasyfikację powstałą w roku 1990 przyjęło się nazywać NACE Revision 1.1 (Rev.1.1), natomiast uaktualnienie obowiązujące od 1 stycznia 2008 NACE Revision 2 (Rev.2))

niedziela, 2 lutego 2014

Obroty przedsiębiorstw według rodzajów transportu w Unii Europejskiej

Czy warto zajmować się usługami transportowymi? Po przeanalizowaniu obrotów, jakie generuje ten segment usług odpowiedź będzie twierdząca. Jednak każdy przypadek należy rozważać indywidualnie. Poniżej prezentuję transportowy "tort do podziału", czyli tabelę prezentującą obroty przedsiębiorstw transportowych według rodzajów transportu w UE w 2010 roku [w mln euro]. Razem Drogowy

Drogowy

Kolejowy Rurociągi Wodny Śród
lądowy

Morski Powietrzny Magazyny Pocztowy i Kurierski


transport towarowy

transport pasażerski (**)EU27 1249602 293564 104.121 74.771 13.565 7.585 100.654 122.097 432.445 100.799

EU15 1138 951 251506 94.688 65.670 11.892 7.026 98.883 116.706 397.702 94.877

EU12 110651 42.059 9.432 9.102 1.673 558 1.771 5.392 34.743 5.922

BE 46 797 10670 1635 1692 59 210 2973 4257 22007 3294

BG 4 691 2028 466 495 58 50 53 374 950 216

CZ 20 060 7299 1982 1218 88 20 11 1257 6961 1223

DK 44 666 4802 2619 1264 1315 33 20802 2585 8919 2328

DE 236525 33698 17793 16925 3563 2128 24230 18833 93981 25375

EE 4085 887 106 175 0 0 484 85 2276 72

IE 13437 2299 602 349 0 9 665 5188 2703 1623

EL 15404 4019 2612 211 0 0 2262 1376 3868 1055

ES 99535 33958 9028 2341 267 21 1838 8675 38816 4591

FR 192174 42958 17305 19279 2303 706 12654 19227 64272 13471

IT 144372 46065 10741 5196 2250 244 11904 8131 47775 12067

CY 1837 197 122 0 0 0 444 153 860 60

LV 4008 896 164 443 28 1 52 328 2017 80

LT 4956 2155 202 330 0 6 253 104 1806 99

LU 4833 1117 314 346 0 35 241 1613 938 230

HU 13214 3768 1082 993 146 72 2 1046 5231 875

MT 654 138 125 0 0 0 57 11 301 21

NL 67700 18228 2213 1924 406 3174 5495 9396 21905 4959

AT 36300 8576 3658 2535 663 137 0 2990 15310 2431

PL 35975 16601 3644 2894 834 240 245 1236 8375 1907

PT 17045 4963 1204 306 144 37 314 3500 5665 910

RO 10447 4338 976 842 392 144 89 524 2533 609

SI 4491 1981 222 362 28 2 79 210 1321 287

SK 6233 1771 342 1349 98 22 2 64 2112 472

FI 20684 5186 2079 1730 231 47 2593 1969 5772 1077

SE 43120 9439 6681 1813 0 125 3830 4814 15498 920

UK 156361 25529 16205 9758 690 122 9084 24152 50275 20546

HR 38447 5092 2673 634 383 3 14885 2969 9872 1936

Źródło: Eurostat, dane szacunkowe (kursywą)

(*) Dane odnoszą się do działalności transportu i magazynowania (w tym usług pocztowych i kurierskich). Wartości kursywą nie są od ESTAT lub z innego urzędowego źródła, ale są jedynie orientacyjne szacunki dokonane przez Directorate- General for Mobility and Transport (DG MOVE).


(**) W tym wszystkie środki transportu miejskiego i podmiejskiego (autobusy, tramwaje trolejbusy, metra i koleje)

Powyższe dane odnoszą się do tych przedsiębiorstw, których główna działalność polega na działalności transportu i magazynowania. Działalność gospodarcza podana jest zgodnie z klasyfikacją NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne - Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej.) Rev 2 (klasyfikację powstałą w roku 1990 przyjęło się nazywać NACE Revision 1.1 (Rev.1.1), natomiast uaktualnienie obowiązujące od 1 stycznia 2008 NACE Revision 2 (Rev.2))

Więcej informacji w opracowaniu GUS Transport drogowy w Polsce 2010-2011.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...