facebook

Social Icons

twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

sobota, 19 marca 2011

Kto zatrzyma pędzącą śnieżną kulę wydatków budżetowych w Polsce

Rosnące wydatki strefy budżetowej to główny hamulcowy rozwoju Polski. Od wielu lat wszystkie rządy  mówią o ograniczeniu wydatków państwa i na tym się kończy. A efekt jest odwrotny do deklaracji. W zastraszającym tempie rośnie konsumpcja strefy budżetowej oraz związana z tym biurokracja. Pęczniejący balon strefy państwowej, która niczego nie wytwarza, a konsumuje coraz więcej może w niedługim czasie okazać się zbyt dużym ciężarem dla prywatnych przedsiębiorstw.

Ponieważ niektórzy zapomnieli co należy zrobić w Polsce, więc dla przypomnienia:
 • konieczna jest reformy finansów na szczeblu rządowym i samorządowym
 • niezbędna jest reorganizacja budżetu, tak, aby wydatki budżetowe były pro rozwojowe
 • należy zmniejszyć zapotrzebowanie na  pożyczki,
 • należy ograniczyć zakres zadań publicznych i wprowadzić procedur ich realizacji,
 • zmianić sposób zarządzania środkami publicznymi
 • efektywnie ograniczyć szarą strefę w gospodarce (skończyć z opowiadaniem o walce z szarą strefą, a wprowadzić system, który sam ją ograniczy) ... przykłady są w UE np. Wielka Brytania. Wystarczy powielić, skoro brakuje inwencji własnej.
 • zlikwidować KRUS (kosztuje budżet ca. 80 mld zł i jest niesprawiedliwy społecznie),
 • zreformować ZUS (administrowanie tą organizacją to ponad 20% jej wpływów. Teraz dostanie jeszcze więcej, bo trafią do niej środki z OFE !!!)
 • zlikwidować powiaty (to pośrednie ogniowe potrzebuje ok. 30 mld zł)
 • sprywatyzować państwową i samorządową służbę zdrowia (państwo nie ma tu nic do roboty, tym bardziej, że przez swoje  dystrybucyjne działania i reglamentowanie środków przysparza wiele problemów, a w żadnym przypadku nie jest czynnikiem prorozwojowym)
 • konieczna reorganizacja samorządów (zmniejszenie liczby radnych)
 • konieczna reorganizcja naczelnych instytucji państwowych (przystosowanie tych instytucji do wspólczesnych wymogów, opracie ich działania o procedury),
 • było wspaniale, gdyby nastąpiła reorganizacja władzy ustawodawczej (samoograniczenie tej instytucji byłoby wyrazem dojrzałości państwa). 
Ponieważ klucz do rozwiązania tego problemu leży w rękach tych, którzy dzierżą władzę, więc mają do wyboru:
 • albo zmniejszyć wydatki i dać tym samym asumpt do rozwoju (samo zmniejszenie ilości nowo tworzonych nakazów, wykazów, rozporządzeń i zarządzeń itp itd będzie czynnikiem wyzwalającym, oczyszczającymy i prorozwojowym) ... a przy okazji zmniejszy się deficyt państwa.
 • albo zwiększyć podatki ... i powoli przygotowywać społeczeństwo do wprowadzenia planowanej gospodarki (wzory zostały wypracowane w latach minionej epoki). Póki co to jesteśmy bliżsi realizacji tego scenariusza.

środa, 16 marca 2011

Równi i równiejsi na przykładzie rankingu zobowiązań

Krajowy Rejestr Długów opublikował ranking kolejności regulowania zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Można z dużym prawdopodobieństwem postawić tezę, że jest to stała tendencja od lat i nic się tutaj nie zmienia. Wniosek jest jeden, że silniejszy może więcej czyli są równi i równiejsi. 

Ranking kolejności regulowania zobowiązań:
 1. zobowiązania wobec skarbu państwa: ZUS i podatki.
 2. instytucje finansowe: banki i firmy leasingowe.
 3. świadczenia pracownicze ( prawo pracy ! związki zawodowe !).
 4. zobowiązania wobec najważniejszych kontrahentów.
 5. zobowiązania z tytuły bieżącej działalności: czynsz, telefon, energia.
 6. zobowiązania wobec mniejszych kontrahentów.

wtorek, 15 marca 2011

Olbrzymie kolejki w urzędach pocztowych czyli jak działa monopol państwowy.

Od kilku tygodni w wielu urzędach pocztowych można zaobserwować rosnące kolejki, szczególnie przy okienkach, w których wydawane są listy i paczki. Jednym z takich urzędów jest UP nr 44 przy Placu Szembeka w Warszawie. Od lat korzystam z usług tego urzędu i to co tam obserwuję od kilku tygodni jest trudne do pojęcia. Przez ostatnie wiele lat, gdy korzystam z usług tego urzędu czas oczekiwania na odbiór przesyłki wynosił od kilku do kilkunastu minut (zwykle oczekiwało po odbiór max 10 osób). Od kilku tygodni czas oczekiwania wzrósł nawet do 90 minut, a osób oczekujących w kolejce jest nieraz ponad 100. Nie jest to tylko moja obserwacja, bo takie sytuacje są opisywane też w odniesieniu do wielu innych urzędów pocztowych w Polsce. Wystarczy poszukać w sieci, aby znaleźć podobne opisy.

Co spowodowało taką sytuację. Z moich ustaleń wynika, że bezpośrednim powodem jest zapowiedź likwidacji (przepraszam ... reorganizacji) wielu urzędów pocztowych w Polsce, w tym znaczne zmniejszenie stanowisk listonoszy. Stawiam, więc hipotezę, że listonosze przestali nosić przesyłki, a noszą tylko awiza ... bo innego logicznego wytłumaczenia nie znajduję. Czy ta moja hipoteza jest prawdziwa czy też nie ? ... nie ma to dla mnie i dla innych czekających w kolejkach i tracących czas większego znaczenia. Ta sytuacja jest niewątpliwie dowodem na niewydolność i brak podstawowego nadzoru w instytucjach, za które odpowiedzialne jest państwo. 

Rozwiązanie jest proste... sprywatyzować pocztę oraz uwolnić całkowicie rynek usług pocztowych i kolejki znikną, a ceny spadną. Przykład jest za miedzą i nazywa się Die Deutsche Bundespost.

Jeden kontrahent to jeden wielki problem ?

Powstanie bardzo wiele przedsięwzięć biznesowych było i jest wynikiem związania się przedsiębiorcy z jednym kontrahentem. Prowadzenie biznesu w oparciu o jednego kontrahenta z którym współpracujemy (zwykle jesteśmy dostawcą lub podwykonawcą) związane jest z jednej strony z szansą (mamy stosunkowy łatwy start), ale z drugiej strony z zagrożeniem (uzależniamy się od innego podmiotu). Sytuacja, gdy ponosimy ryzyko prowadzenia działalności, a jednocześnie mamy bardziej ograniczoną kontrolę nad swoim biznesem, niż to zwykle bywa może wiązać się z wieloma zagrożeniami.

Jeżeli działalność taka związana jest z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych oraz dużymi kosztami bieżącej działalności należy zastanowić się, czy warto wiązać się z jednym kontrahentem. Twój przyszły kontrahent może w ten sposób obniżyć koszty swojej działalności i zwiększyć swoją rentowność oraz zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności ... oczywiście zapłaci za to podwykonawca. W sytuacji gdy nakłady inwestycyjne związane są z zakupem unikalnych urządzeń lub technologii należy liczyć się z faktem, że uzależnienie od jednego kontrahenta będzie znaczne i nasz kontrahent będzie nam dyktował warunki działalności. Takich sytuacji należy unikać. Najlepszym rozwiązaniem jest  rozłożenie ryzyka w stosunku do kilku kontrahentów. Utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych tylko z jednym kontrahentem zawsze stwarza niebezpieczną sytuację uzależnienia biznesowego i finansowego od jednego podmiotu. Dlatego rozproszenie ryzyka wśród wielu kontrahentów daje lepsze wyniki i poprawia bezpieczeństwo działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy związanie się z jednym kontrahentem nie jest połączone z koniecznością ponoszenia znacznym wstępnych nakładów inwestycyjnych możemy taką sytuację prowadzenia działalności jak najbardziej akceptować. Szczególnie w przypadkach, gdy zaczynamy działalność biznesową jest to sytuacja komfortowa ... niestety nie często spotykana w realiach biznesowych.

poniedziałek, 14 marca 2011

Dzisiaj obchodzimy Dzień Liczby "pi"

Liczba pi
Dzień Pi
3.14 (zapis daty wg standardu USA) to dzień liczby pi.


W Polsce praktycznie nie obchodzony jest dzień liczby pi, a szkoda bo pi to magiczna liczba, która ma szczególne znaczenie i miejsce w matematyce.

Obchody dnia pi to propagowanie nauk ścisłych, a szczególnie matematyki, która jest podstawą wszystkich nauk ścisłych. Matematyka jest też podstawą informatyki, która szczególnie jest mi bliska i mam nadzieje, że dzień liczby pi będzie kiedyś równie popularny w Polsce, jak  obecnie popularny jest w USA. Im więcej osób zainteresuje się matematyką i odnajdzie w niej swoją pasję życiową tym lepiej dla nas wszystkich. Wszystko co stworzył człowiek i co nas otacza ma związek z naukami ścisłymi ... z matematyką i z ... pi.

Liczba pi (3,14159265358979323846264338327950288419716939937...) znana jest od ponad 4000 lat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...