facebook

Social Icons

twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

iBiznesPlan

http://ibiznesplan.waw.pl/ - serwis internetowy o programie iBiznesPlan.iBiznesPlan to generator kompletnego biznesplanu dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Program iBiznesPlan to najstarszy polskojęzyczny generator kompletnego biznes planu inwestycyjnego. Pierwsza wersja programu była opracowana w 1996 roku (aplikacja DOS) i nosiła nazwę businessman Biznes Plan. Pierwsza aplikacja działająca pod kontrola 16 bitowego systemu Windows 3.1 była dostępna w 1999 roku i nosiła nazwę Biznes Plan. Przez krótki okres 2000 roku aplikacja nosiła nazwę Biznes Plan 2000 dla uczczenia roku milenijnego. Od 2001 do chwili obecnej generator biznes planów dostępny jest pod handlową nazwą iBiznesPlan.
iBiznesPlan dostępny jest w kilku odmianach. Program iBiznesPlan pomoże Ci napisać biznes plan w prosty i skuteczny sposób. Aplikacja użytkowana jest przez firmy zawodowo zajmujące się sporządzaniem biznes planów na zlecenie, przez małe i duże firmy, które wykonują biznes plany dla własnych potrzeb i w celu przedłożenia ich w banku oraz przez osoby indywidualne. Według informacji otrzymanych od klientów biznes plany opracowane przy pomocy aplikacji iBiznesPlan głównie są opracowywane w celu przedłożenia biznes planu w bankach w celu otrzymania kredytu inwestycyjnego.

http://inwestycja.warszawa.pl/ - serwis internetowy o programie Analiza SWOT. Program Analiza SWOT to generator analizy strategicznej dla dowolnego przedsięwzięcia

Program Analiza SWOT to generator analizy strategicznej według metodologii SWOT. Przy pomocy aplikacji możemy dokonać prognozy wyboru strategii dla dowolnego przedsięwzięcia. Program szczególnie jest przydatny w początkowej fazie oceny przedsięwzięcia, gdy nie dysponujemy wystarczająco wiarygodnymi danymi koniecznymi do opracowania biznes planu. Aplikacja ma nieograniczone zastosowanie, ponieważ ocenie SWOT może być poddane dowolne przedsięwzięcie biznesowe, organizacyjne itd.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...